Floor-Taper® 2.0 Gebruikersinstructie

Productomschrijving

De Floor-Taper is een robuust hulpmiddel als u regelmatig vloeren moet afplakken met (Bateco) Tape. De Floor-Taper 2.0 is uitgevoerd met het “Lock & Roll” systeem en is geschikt voor o.a. Bateco Tape, als ook ander soorten tape met een kartonnen kern van ø 76 mm.

De Floor-Taper werkt zeer eenvoudig en snel.

Beknopte gebruikersinstructie:

 • Neem de Tape-Rol in de hand en breng het eerste stuk (ca. 50cm) met de hand op de juiste plaats aan. ( afbeelding 1)
 • Zet de Floor-Taper 2.0 op de tape-lijn en breng de tape onder de drukrol door. schuif de adapter in de Tape-Rol.
 • Trek de adapter met Tape-Rol naar boven en plaats de adapter in de daarvoor bedoelde sleuven op de Floor-Taper0 ( afbeelding 2)
 • Ga achter de Floor-Taper staan
 • Trek de handvaten naar u toe totdat de Floor-Taper naar voren geduwd kan worden en duw deze in een normaal tempo naar voren. ( afbeelding 3)
 • Aan het einde van iedere tapelijn kunt u de tape afknippen of snijden.
 • Als de tape op is herhaald u de bovenstaande stappen.

Afbeelding

Eigenschappen:

 • Eenvoudig in gebruik
 • Zeer snel afplakken
 • Rollen zijn snel te wisselen (Lock & Roll)
 • Geschikt voor rollen tot 10cm breed
 • Eenvoudig in elkaar te zetten

Technische specificatie:

 • Kleur: RAL9001 (poedercoating)
 • Gewicht: ca. 7 kg
 • Wielen: Grijs massief rubber (sportvloergeschikt)
 • Diameter wielen: 80mm.
 • Adapter: 155mm breed. Massief kunststof
 • Diameter adapter: ø 76 mm.
 • Drukrol: Massief Kunststof

Veiligheidsvoorschriften

 1. Gezond verstand staat voorop. Neem alle maatregelen die redelijkerwijs genomen moeten worden om de veiligheid voor uzelf en voor anderen te waarborgen. Maak zo nodig gebruik van uw PBM.
 2. De leidinggevende dient ervoor te zorgen en erop toe te zien dat de teamleden veilig (kunnen) werken. Nieuwe werknemers krijgen daarom, onder zijn verantwoordelijkheid, voorafgaand aan de werkzaamheden instructie over mogelijke gevaren en de geldende werkvoorschriften.
 3. Alle werknemers moeten veilig werken en de (overwerk)regels kennen die gelden op de werkplek.
 4. Maak gebruik van de op de werkplek voorgeschreven veiligheidsvoorschriften en persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze zijn vaak te herkennen aan de pictogrammen bij het betreden van de ruimte.
 5. Onderneem actie wanneer u ernstige gevaren of nalatigheden waarneemt, zodanig dat het gevaar wordt weggenomen! Meld onveilige werkmethoden en werksituaties, die niet onmiddellijk verbeterd kunnen worden, meteen bij uw leidinggevende of arbocoördinator.
 6. Het is veiliger om niet alleen te werken bij werkzaamheden met verhoogd risico. U bent verplicht dit, waar mogelijk, te voorkomen. Dit is te bereiken door werkplekinrichting, overleg en afspraken. In geval van een calamiteit kan dan hulp worden geboden of worden ingeroepen.

Aansprakelijkheid

Producten van A.G. van den Heuvel Trading & Services bewijzen hun indrukwekkende kwaliteit dag in, dag uit in veeleisende omstandigheden en worden regelmatig onderworpen aan strenge controles. Alle technische informatie en gegevens zoals benoemd worden verschaft op basis van onze praktijkervaring. Zij worden als gemiddelden waarden beschouwd en zijn niet geschikt voor specificatie. Daarom kan A.G. van den Heuvel Trading & Services geen garanties geven, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen of het product van A.G. van den Heuvel Trading & Services geschikt is voor een bepaald doel en geschikt is voor de wijze van toepassing door de gebruiker. Als u twijfelt, neem dan contact op met onze klantenservice afdeling.