Herroepingsrecht

Herroepingsrecht van Afdekgigant

Onderdeel van A.G. van den Heuvel Trading & Services

HERROEPINGSRECHT (Artikel 4 Algemene voorwaarden particulieren)

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan A.G. van den Heuvel Trading & Services bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product ongebruikt, zonder schade met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan A.G. van den Heuvel Trading & Services retourneren, conform de door A.G. van den Heuvel Trading & Services verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan A.G. van den Heuvel Trading & Services heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten tot A.G. van den Heuvel Trading & Services via bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke contactinformatie.

KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING (Artikel 5 Algemene voorwaarden particulieren)
1.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal A.G. van den Heuvel Trading & Services dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt of een bankoverschrijving tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door gebruik of onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door A.G. van den Heuvel Trading & Services niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Product ruilen?
Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met info@afdekgigant.nl. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending en opnieuw versturen van het product.”

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!
Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog kosteloos voor u te wijzigen. Wanneer uw bestelling reeds is verzonden komen de kosten van het opnieuw versturen van uw bestelling voor uw rekening.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT (Artikel 6 Algemene voorwaarden particulieren)
1.
A.G. van den Heuvel Trading & Services kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien A.G. van den Heuvel Trading & Services dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
– die door A.G. van den Heuvel Trading & Services tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

“U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze retourkosten zijn hetzelfde als de betaalde verzendkosten per pakket. Raadpleeg voor de exacte tarieven onze website of uw factuur.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@afdekgigant.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

Maatwerk

Sommige producten die u via onze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u aangegeven specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing op deze producten. De verkoop is hiermee na succesvolle bestelling met betalingsverplichting definitief.

Verzegelde producten

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze retourkosten zijn hetzelfde als de betaalde verzendkosten per pakket.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@afdekgigant.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Producten met beperkte houdbaarheid

Sommige producten die u via deze webwinkel koopt kunnen slechts een beperkte houdbaarheid hebben en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing op deze producten. De verkoop is hiermee na bestelling met betalingsverplichting definitief.